Jacek Mazurkiewicz

Współpracownik ds. Szkoleń, Konsultant Merytoryczny

Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej w Instytucie Inżynierii Produkcji , Rzeczoznawca NOT i innych stowarzyszeń technicznych. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Śląskiej. Specjalista z zakresu technologii maszyn, nauki o materiałach i przeróbki plastycznej metali. Autor patentów (w zakresie przyrządów do prób spęczania oraz urządzeń ortopedycznych, stabilizatory), zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych.
Współpracował z przemysłem w zakresie:

  • technologii przeróbki plastycznej, metali, własności wyrobów metalowych;
  • statystycznej oceny jakości, optymalizacji procedur przemysłowych i administracyjnych, projektowania badań, doświadczeń;
  • badań ankietowych badań jakości, opracowań statystycznych;
  • Czego efektem było ponad 150 opracowań bezpośrednio wykonywanych dla przemysłu. Liczne artykuły o charakterze koncepcji teoretycznych zastosowań w praktyce, prace te są w znacznej mierze oparte na statystycznych opracowaniach wyników z praktyki produkcji.