Referencje

Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k.

„Przedmiot umowy został wykonany rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Konsultanci ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. sporządzający wycenę wykazali się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu sporządzania wycen znaków towarowych. Biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, mamy nadzieję, że po zakończeniu prac, ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. nadal będzie udzielała nam konsultacji oraz wspierała nasze działania.”  (więcej…)

Twoja SKOK

„Usługa została wykonana z należytą starannością, a współpraca przebiegała w profesjonalny sposób … pragniemy zarekomendować firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląkiej jako sprawdzonego doradcę przy pracach związanych z wycenami aktywów firm.” (więcej…)

WPUT Sp. z o.o.

„Jakość świadczonych usług przez ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o., nie budziła żadych zastrzeżeń i wykonywana była w sposób profesjonalny, dlatego mamy nadzieję, iż w przyszłości nadal będziemy mogli owocnie współpracować.” (więcej…)

SKOK Adamskiego

„…na zlecenie naszej Kasy wykonała usługę wyceny wartości godziwej skryptów dłużnych stanowiących składnik aktywów SKOK w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych). Przedmiot umowy został wykonany rzetelnie, terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Konsultanci firmy ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. wykazali się bardzo dużą wiedzą merytoryczną w zakresie objętym umową, a prace zostały wykonane profesjonalnie…” (więcej…)

ZPSO „ROSA” Stanisław Rosa

„Dotychczasowa współpraca z firmą ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. upoważnia mnie do zarekomendowania tej firmy jako bardzo wiarygodnego, rzetelnego i skutecznego, zatem godnego polecenia doradcę przy pracach analitycznych oraz wycenach.” (więcej…)

FTT WOLBROM S.A.

„Jakość, terminowość i profesjonalizm stwarza przesłanki do dalszej współpracy z Firmą ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. równocześnie rekomendując firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej do prac analitycznych oraz wycen majątkowych” (więcej…)

MOBILIS Sp. z o.o.

„Uważamy, że firma ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. jest rzetelnym i profesjonalnym partnerem z dużym doświadczeniem biznesowym, mogącym zapewnić istotne wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych.” (więcej…)

„ZOK” Spółka z o.o.

„Niniejszym rekomendujemy firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako sprawdzonego doradcę przy pracach analitycznych.” (więcej…)

CBiDGP Sp. z o.o.

„Szczerze polecamy firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. Całokształt dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.” (więcej…)

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

„Pomimo rozmieszczenia składników majątkowych na obszarze całej Polski, jak również krótkiego terminu wykonania prac firma ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. wywiązała się ze zleconych zadań ze szczególną starannością. Prace zostały wykonane terminowo, starannie i bez żadnych zastrzeżeń merytorycznych. Ze względu na wysoką jakość świadczonych usług Opertor Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zamierza kontynuować współpracę z ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. Niniejszym rekomendujemy firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, jako sprawdzonego doradcę przy pracach analitycznych oraz wycenach majątkowych.” (więcej…)

PKM Katowice Sp. z o.o.

„Mamy nadzieję, że ze względu na jakość świadczonych usług, po zakończeniu prac ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. nadal będzie udzielała konsultacji oraz wspierała nasze działania” (więcej…)

MM ENERGY Sp. z o.o.

„… Nasza współpraca dotyczyła przede wszystkim wsparcia w zakresie pozyskania inwestorów finansowych, którzy zaangażowali się w działalność produkcyjną Spółki

Polecamy firmę ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. jako doświadczonych doradców, zapewniających stałą współpracę i wspierających rozwój swoich partnerów.” (więcej…)

SKOK Wielkopolska

„… Firma ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. posiada wysoką kulturę organizacyjną, szeroką wiedzę na temat zagadnień związanych z opracowywaniem wycen spółek, ich udziałów/akcji oraz skryptów dłużnych. Pracownicy ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. są solidni i rzetelni, chętnie wnoszą swoje sugestie do projektu i doradzają, gdy pojawi się taka potrzeba podczas realizacji projektu. …” (więcej…)

EURO-LOCKS Sp. z o.o.

„Niniejszym potwierdzamy, iż firma ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej świadczyła dla firmy Euro-Locks Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej usługi polegające na sporządzeniu oszacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w celu określenia ich wartości godziwej … Niniejszym pismem udzielamy referencji dobrego wykonania prac oraz polecamy innym podmiotom współpracę z ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o.” (więcej…)

MZGKiM Sp. z o.o.

„Na zlecenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej spółka ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej opracowała wycenę wartości naszej firmy metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów piniężnych.” (więcej…)