Witamy

W dobie ostrej konkurencji każda firma, aby dobrze funkcjonować musi w maksymalny sposób wykorzystać posiadany potencjał produkcyjny i rynkowy. Często występujące problemy przekraczają zakres możliwości własnych służb ekonomiczno-finansowych firmy lub też stanowią one zbyt duże, dodatkowe obciążenie.

Zwykle członkowie Zarządów lub Właściciele otrzymują informacje o sytuacji swojej firmy w okresach miesięcznych, z opóźnieniem wynikającym z przyjętego systemu sprawozdawczości. Jednakże sytuacja rynkowa zmienia się bardzo dynamicznie, co wymaga szybkiej reakcji na zmiany otoczenia. Ponadto, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia rozwojowe wpływające na strategię firmy, zarządzający muszą również poświęcić czas na nieustanne działania restrukturyzacyjne, zwłaszcza w zakresie obniżki kosztów. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej firmy doradczej, która doradzi jak usprawnić działalność według najlepszych wzorców, dostosować się do wymogów prawnych i w efekcie poprawiać sytuację ekonomiczną Państwa firmy.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc profesjonalnego zespołu specjalistów, dysponującego wieloletnim doświadczeniem w zakresie działalności biznesowej i doradczej, który jest w stanie profesjonalnie wykonać dla Państwa due diligence, wyceny, analizy, biznes plany, plany restrukturyzacyjne, szkolenia, operaty szacunkowe, poszukiwanie inwestorów, memoranda informacyjne, strategie rozwoju i wiele innych.

Usługi

Konsulting (ang. consulting, doradztwo) to dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym. Pomagamy więc innym Firmom na każdym etapie ich rozwoju poprzez współpracę oraz doradztwo przy budowie i reorganizacji wszelkich obszarów ich działalności. Wspieramy merytorycznie naszych Klientów zgodnie z posiadaną wiedzą i długoletnią praktyką. Stosujemy zasady dobrej praktyki działania i obyczajów kupieckich. Przestrzegamy zasady etyki zawodowej oraz działamy z poczuciem odpowiedzialności społecznej. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji Zleceniodawcom oraz zyskanie opinii profesjonalnego doradcy biznesowego.

Wycena wartości

 • Wycena przedsiębiorstw.
 • Wycena wartości majątku firmy.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych w tym marki, prac rozwojowych i badawczych, itp.
 • Wycena wartości portfela Klientów.
 • Ocena potencjału rozwojowego firmy.

Fuzje i przejęcia

 • Poszukiwanie inwestorów.
 • Doradztwo w procesie sprzedaży lub wprowadzenia partnera do firmy.
 • Poszukiwanie celów inwestycyjnych.
 • Przeprowadzenie due diligence.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęcia.
 • Ujednolicenie struktur organizacyjnych.

Nieruchomości

 • Analiza rynku nieruchomości.
 • Analiza atrakcyjności lokalizacji.
 • Badanie otoczenia rynkowego.
 • Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 • Doradztwo w sprzedaży/kupnie.
 • Wycena służebności i szkód.

Zagadnienia ekonomiczno-finansowe

 • Przygotowanie biznes planów i studiów wykonalności.
 • Przygotowanie programów restrukturyzacji i naprawczych.
 • Opracowywanie strategii rozwoju firmy.
 • Pozyskiwanie kapitału (partnera lub finansowania bankowego).
 • Opracowywanie strategii marketingowej i planów marketingowych.
 • Budowa wewnętrznego systemu oceny wiarygodności kontrahentów.
 • Analiza ryzyk związanych z działalnością biznesową.
 • Opracowania statystyczne.

Usprawnienie funkcjonowania firmy

 • Audyt kontrolingowy.
 • Audyt organizacyjny (diagnoza).
 • Organizacja przetargów, ocena dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym, udział w komisji przetargowej.
 • Opracowanie dokumentacji wymaganej do udziału w przetargach.
 • Przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej.
 • Audyt rynkowy.

Szkolenia

 • Szkolenia dla zespołów pracowniczych w firmie.
 • Szkolenia wprowadzające do restrukturyzacji i budowy strategii.
 • Szkolenia w zakresie opracowań statystycznych.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu SPC (Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem, w tym karty kontrolne i analizy statystyczne.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – analiza przyczyn i skutków wad.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu C-FMEA (Cost-FMEA) – kosztowa analiza FMEA.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu QFD (Quality function deployment) – Zmiana jakości wyrobu (w tym i usług) ze względu na konkurencje i potrzeby klienta.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu Case study – analizy przypadków.
 • Prezentacja podstawowych narzędzi, tj. Ichikawa, Patero, Gantta, wykres Pareto-Lorentza, wykresy korelacji, itp.

Doradztwo personalne

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów.
 • Testy psychologiczne.
 • Testy merytoryczne.
 • Outplacement.

Web design i SEO

 • Projektowanie stron internetowych.
 • Projektowanie sklepów internetowych.
 • Audyty SEO.
 • Pozycjonowanie.
 • Prowadzenie kampanii adwords.
 • Aplikacje mobilne i internetowe.

Kontakt

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 4
41-709 Ruda Śląska

KRS 0000392307
NIP 6412517968
Regon 241927569

e-mail: atwdb@atwdb.pl
tel.: +48 601 407 806

Czynne:
Pn.-pt. 8:00-18:00
Sob. 8:00-14:00

Przed rozpoczęciem współpracy gotowi jesteśmy (bez zobowiązań) przeprowadzić wstępne rozpoznanie występujących problemów, celem przygotowania rzetelnej, optymalnie skalkulowanej oferty.

Zasadą działania naszej firmy jest pełna współpraca z właścicielami, kierownictwem oraz kluczowymi pracownikami naszych Klientów przy analizie sytuacji oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań.

Mając nadzieję, że oferta naszej firmy odpowiada oczekiwaniom, pozostajemy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ewentualnej współpracy.