RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Mieszka I 4 jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. informuje, że:

Administratorem pozostawionych danych osobowych jest ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-709, ul. Mieszka I 4, wpisana do Rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392307, NIP 6412517968. Kontakt do administratora: IOD@atwdb.pl

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. wykonywanej usługi lub transakcji, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  4. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych jest: Barbara Sobczyk. Do kontaktu z inspektorem służy adres e-mail: IOD@atwdb.pl

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o. o. oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy: IOD@atwdb.pl