Maciej Stamirski

Współpracownik
ds. Ekonomii i Finansów


Ekonomista, specjalizujący się w doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i szpitali. Ekspert w zakresie prognoz finansowych, wycen metodami dochodowymi oraz wartości marek. Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej oraz Ecole Internationale de Commerce de Toulouse – tytuł MASTERE (francuski MBA). Członek zespołów opracowujących medyczne analizy sektorowe dla Komisji Europejskiej (Health Basket work Package 6) i Banku Światowego (Long Term Care In Poland). Autor rozdziału o restrukturyzacji finansowej zadłużenia w książce pt. „Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji”.