Alfred Bartkowiak

Prokurent Spółki,
Dyrektor Inwestycyjny

e-mail: alfred.bartkowiak@atwdb.pl
tel: +48 695 146 442

Doświadczony praktyk organizacji i zarządzania. Autor licznych analiz organizacji i systemów zarządzania. Opracował pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora MSP w województwie śląskim finansowany ze środków Programu Rozwoju Instytucjonalnych Struktur Wspierania Przedsiębiorczości STEP-IFE. Autor analiz organizacji i systemów zarządzania dla przedsiębiorstw w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Prywatyzacyjnych w kolejnych transzach.