Katarzyna Wandzik

Prokurent Spółki,
Dyrektor Działu Księgowości i Kadr
e-mail: katarzyna@wandzik@atwdb.pl
Linkedin: Profil

Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomii (specjalizacja: Stosunki Międzynarodowe i Problemy Globalne) oraz na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalizacja: European Business and Finance). Ukończyła również studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale zamiejscowym w Chorzowie (specjalizacja: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw). Ukończyła wiele kursów w dziedzinie finansów, m.in. Kurs na Głównego Księgowego zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada ośmioletnie doświadczenie w księgowości. W ramach Shared Service Center przewodniczyła projektowi, w ramach którego przeniesiono angielską księgowość do Polski. Posiada doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, a także Kontrolera Finansowego w firmie usługowej i produkcyjnej. Swoje zainteresowania rozwija w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości w firmach z udziałem kapitału zagranicznego.