Zbigniew Zasadzień

Kierownik Projektu,
Specjalista ds. Kontrolingu

e-mail: zbigniew.zasadzien@atwdb.pl
tel.: +48 784 751 085
Linkedin: Profil

30 letni staż pracy w służbach ekonomicznych przedsiębiorstw, z czego 15 lat w kontrolingu. Udział w opracowaniu i wdrożeniu systemów budżetowania w dużych spółkach przemysłowych. Ukończył studia podyplomowe na licencji Harzburg College (Niemcy). Prowadził liczne szkolenia z zakresu zagadnień ekonomicznych. Publikacja wraz z prof. J. Mazurkiewiczem „Systemowe podejście do kredytowania kontrahentów”, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.