Andrzej Wandzik

Prezes Zarządu
e-mail: andrzej.wandzik@atwdb.pl
tel.: +48 601 407 806
Linkedin: Profil 

Doświadczony menadżer i członek rad nadzorczych wielu spółek. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz MBA. Uczestnik Corporate Governance Program for Central and Eastern Europe, zorganizowanego przez The Center for International Private Enterprise of the U. S. Chamber of Commerce and the Central European University. Szkolenie i staż menadżerski w Wielkiej Brytanii. Radca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na kadencję 2014-2018. Ekspert w zakresie zarządzania oraz wyceny wartości firm.