Usługi

Konsulting (ang. consulting, doradztwo) to dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym. Pomagamy więc innym Firmom na każdym etapie ich rozwoju poprzez współpracę oraz doradztwo przy budowie i reorganizacji wszelkich obszarów ich działalności. Wspieramy merytorycznie naszych Klientów zgodnie z posiadaną wiedzą i długoletnią praktyką. Stosujemy zasady dobrej praktyki działania i obyczajów kupieckich. Przestrzegamy zasady etyki zawodowej oraz działamy z poczuciem odpowiedzialności społecznej. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji Zleceniodawcom oraz zyskanie opinii profesjonalnego doradcy biznesowego.

Wycena wartości

 • Wycena przedsiębiorstw.
 • Wycena wartości majątku firmy.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych w tym marki, prac rozwojowych i badawczych, itp.
 • Wycena wartości portfela Klientów.
 • Ocena potencjału rozwojowego firmy.

Fuzje i przejęcia

 • Poszukiwanie inwestorów.
 • Doradztwo w procesie sprzedaży lub wprowadzenia partnera do firmy.
 • Poszukiwanie celów inwestycyjnych.
 • Przeprowadzenie due diligence.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęcia.
 • Ujednolicenie struktur organizacyjnych.

Nieruchomości

 • Analiza rynku nieruchomości.
 • Analiza atrakcyjności lokalizacji.
 • Badanie otoczenia rynkowego.
 • Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 • Doradztwo w sprzedaży/kupnie.
 • Wycena służebności i szkód.

Zagadnienia ekonomiczno-finansowe

 • Przygotowanie biznes planów i studiów wykonalności.
 • Przygotowanie programów restrukturyzacji i naprawczych.
 • Opracowywanie strategii rozwoju firmy.
 • Pozyskiwanie kapitału (partnera lub finansowania bankowego).
 • Opracowywanie strategii marketingowej i planów marketingowych.
 • Budowa wewnętrznego systemu oceny wiarygodności kontrahentów.
 • Analiza ryzyk związanych z działalnością biznesową.
 • Opracowania statystyczne.

Usprawnienie funkcjonowania firmy

 • Audyt kontrolingowy.
 • Audyt organizacyjny (diagnoza).
 • Organizacja przetargów, ocena dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym, udział w komisji przetargowej.
 • Opracowanie dokumentacji wymaganej do udziału w przetargach.
 • Przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej.
 • Audyt rynkowy.

Szkolenia

 • Szkolenia dla zespołów pracowniczych w firmie.
 • Szkolenia wprowadzające do restrukturyzacji i budowy strategii.
 • Szkolenia w zakresie opracowań statystycznych.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu SPC (Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem, w tym karty kontrolne i analizy statystyczne.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – analiza przyczyn i skutków wad.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu C-FMEA (Cost-FMEA) – kosztowa analiza FMEA.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu QFD (Quality function deployment) – Zmiana jakości wyrobu (w tym i usług) ze względu na konkurencje i potrzeby klienta.
 • Szkolenia i konsultacje z zakresu Case study – analizy przypadków.
 • Prezentacja podstawowych narzędzi, tj. Ichikawa, Patero, Gantta, wykres Pareto-Lorentza, wykresy korelacji, itp.

Doradztwo personalne

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów.
 • Testy psychologiczne.
 • Testy merytoryczne.
 • Outplacement.

Web design i SEO

 • Projektowanie stron internetowych.
 • Projektowanie sklepów internetowych.
 • Audyty SEO.
 • Pozycjonowanie.
 • Prowadzenie kampanii adwords.
 • Aplikacje mobilne i internetowe.